Andrzej Antoni Pilich - życie i twórczość


PRZEJŚCIE w Michałowicach


WYSTAWA TWÓRCZOŚCI ANDRZEJA PILICHA
Siedziba Urzędu Gminy Michałowice, 3 - 30 października 2020 roku

Gości przybyłych w dniu 3 października br. na wernisaż witało nastrojowo przygaszone oświetlenie sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice, przydając jej tajemniczości stosownej do tytułu wystawy - PRZEJŚCIE.

Wojciech Irmiński, pełniący rolę kuratora wystawy, w słowie wstępnym zauważył m.in.: - To druga, zapowiadana 63 dni temu, odsłona prac malarskich i graficznych Andrzeja Antoniego Pilicha. Cel przeniesienia jej z Komorowa do stolicy naszej Gminy jest ważny, bowiem Organizatorzy, w tym Gospodarze tego budynku, chcą ukazać możliwie najszerszemu ogółowi nie tylko ciekawą ścieżkę twórczą Artysty, ale także Jego prospołeczną i głęboko humanistyczną postawę. Następnie zaprosił do wspólnego obejrzenia filmu o tym, jak wielki wpływ na kreowanie poczucia wspólnoty miejsca i celu ma sztuka. Mogliśmy zatem poznać Andrzeja Pilicha jako współzałożyciela Grupy Rapsodycznej, Stowarzyszenia Kulturalny Komorów i Towarzystwa KOMOROWIANIE oraz Fundacji Miejsce. A gdy przyszedł czas na oglądanie prac, ich kontemplowanie wspierała nastrojowa muzyka Kilara, Haendla i Mozarta w wykonaniu kwintetu muzycznego składającego się z dwóch małżeństw: Anny i Witka Błaszczyków, Anny i Mateusza Bąkowskich oraz Danuty Kołodziejczyk.

Zamykając spotkanie pan Roman Żuchowski - Kierownik Referatu Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Michałowice powiedział: - Zarówno Pani Wójt - Małgorzacie Pacheckiej, jak i nam, jej pracownikom, bardzo zależy na tym, by urząd petentom nie kojarzył się wyłącznie z płaceniem podatków, załatwianiem niekiedy trudnych spraw, ale by był również miejscem spotkań, inkubatorem działań kulturalnych, bo kultura to drożdże dla rodzenia się wszystkiego, co najlepsze w człowieku, w społeczeństwie. Konkretnie tą wystawą zamknęliśmy także tegoroczne gminne obchody 76. rocznicy Powstania Warszawskiego. Po czym na ręce Lidii Kulczyńskiej-Pilich (wdowy po Artyście) złożył podziękowanie wszystkim organizatorom wystawy i wręczył ogromny bukiet kwiatów.


Zdjęcia: Marcin Bójko, Leszek KołodziejczykCopyright 2020 ©   Strona jest własnością Fundacji Miejsce im. Andrzeja Pilicha.
Projekt / wykonanie Majka. Elementy grafiki Deja vu Agencja reklamy. Wszystkie prawa zastrzeżone.