Andrzej Antoni Pilich - życie i twórczość


WYSTAWA - PRZEJŚCIE

Pokaz prac zmarłego w październiku 2017 roku Andrzeja Antoniego Pilicha zorganizowano w podziemiach kościoła w Komorowie. Wernisaż wystawy odbył się 1 sierpnia 2020 roku. Na otwarcie przybyło około dwustu zaproszonych gości, wśród nich rodzina, koledzy z ławy szkolnej i przyjaciele - także ci od wspólnego działania na rzecz integracji obywatelskiej mieszkańców Komorowa.

Datę otwarcia wystawy wybrano nieprzypadkowo, bowiem jak wskazuje jej tytuł, mowa tu o przemijaniu ludzkiego życia. Honorowano więc zmarłego Artystę, ale także związanych z Komorowem bohaterów Powstania Warszawskiego, którym Andrzej Pilich poświęcił przedstawiony na wystawie cykl obrazów "Uskrzydleni" z 2009 roku.

Komisarz wystawy - Wojciech Irmiński, witając przybyłych podziękował wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie ekspozycji, szczególnie jej patronom - księdzu prałatowi Andrzejowi Perdzyńskiemu - Proboszczowi komorowskiej parafii i pani Małgorzacie Pacheckiej - Wójtowi Gminy Michałowice.

W szczególny sposób hołd swemu przyjacielowi oddał Witold Błaszczyk organizując wraz z innymi muzykami, mieszkańcami Komorowa, wzruszający koncert muzyczny przeplatany wspomnieniami, w czasie którego ciepłe słowa m.in. powiedziała Pani Wójt: - Lidię i Andrzeja Pilichów znam od kiedy tutaj mieszkam. W zasadzie nie pamiętam Komorowa bez ich obecności. […] Dzięki między innymi ich działaniom poczuliśmy się wspólnotą... To także Oni wnieśli w nasze życie kulturę wysoką; tutaj na miejscu, jakby na przekór przekonaniu, że obcowanie ze sztuką musi wiązać się z podróżą do Warszawy.

Na wystawie można było także obejrzeć (odkryty rok po śmierci Andrzeja Pilicha) cykl grafik z 2010 roku zatytułowany Katyń-Smoleńsk i dziesięć ostatnich pasteli zapisanych aktem notarialnym na rzecz Fundacji Miejsce, zaaranżowany fragment Jego pracowni i kilka osobistych pamiątek.

Wystawą "Przejście" rozpoczęto realizację rozpisanego na dwa lata scenariusza sześciu pokazów przypominających osobę i twórczość Andrzeja Pilicha. - Każda będzie poświęcona innemu okresowi życia artysty. Każdą wystawę pokażemy w trzech różnych przestrzeniach. Złożą się one na retrospektywną całość - zauważył Wojciech Irmiński. - Naszym celem jest pokazanie jego ścieżki twórczej oraz prospołecznej i głęboko humanistycznej postawy - pokazanie drogi, która kończy się Przejściem - wyjaśniał kurator.
Wystawa w komorowskim dolnym kościele trwała do 30 sierpnia 2020 roku. (Prezentowane prace w detalach - patrz zakładka "Twórczość").
Kolejna odsłona tej samej wystawy, ale zaaranżowanej tym razem w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice nastąpi w dniu 3 października br.

Zdjęcia: Katarzyna Nowosielska-Augustyniak i Roman Suszyński

Film Bogdana Rożnowskiego


Copyright 2020 ©   Strona jest własnością Fundacji Miejsce im. Andrzeja Pilicha.
Projekt / wykonanie Majka. Elementy grafiki Deja vu Agencja reklamy. Wszystkie prawa zastrzeżone.